share

Васил Чакъров - ЧакСкладове в пейзажи

  • Датировка: 1975
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 51 х 66 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2278
по запитване