share

Атанас МиховВечер край Марица

  • Датировка: 1947
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 29,3 х 42
  • Подпис: подпис долу дясно; наименование и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2317
по запитване