share

Мария НедковаДвама

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 27 х 21
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2372
по запитване