share

Златка ДъбоваДарове

  • Датировка: 1971
  • Техника и материал: дърворез, хартия, Е/А
  • Размер: 69,5 х 38 (45,8 х 55)
  • Подпис: подпис долу дясно; дата долу в средата
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2382
Не е в наличност