share

Христо СтефановКомпозиция

  • Датировка: 1998
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 60 х 73,5
  • Подпис: подпис и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2395
Цена: 4300 лв.