share

Жул ПаскинКомпозиция

  • Датировка: 1917
  • Техника и материал: акварел и гваш, хартия
  • Размер: 10 х 16
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2405
Не е в наличност