share

Димитър Казаков - НеронКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 25 х 22
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2447
по запитване