Йордан Гешев

Йордан Николов Гешев е роден на 21.01.1907г. в с. Чичил, Община Кула, Видинска област.
Завършва (1930) декорация в Художествената академия, София, при проф. Харалампи Тачев.
Работи в областта на акварелния пейзаж. Член на дружество "Съвременно изкуство".
Участва в общи, колективни и окръжни изложби. Урежда 22 самостоятелни изложби в София и страната. Посещава Чехословакия, Румъния, Унгария, Югославия и Австрия. Голям дял от творчеството му заемат пейзажите от Рила, Пирин и Стара планина. През последните години Гешев насочва вниманието си към редица индустриални и строителни обекти и прави опит да създаде фигурални композиции - цикъла от Оловно-цинковия комбинат в Кърджали (1959). Негови произведения има в Художествени галерии и учреждения във Видин, София, Пловдив, Варна и др. и в частни сбирки.
Почива на 22 септември 1973 г. в София.
Творби: "Свличане на трупи" (1959), "Зимно утро - Рила" (1954), "Утро на партизанската поляна" (1956), "Язовир Панчарево" (1960), "Сучал" (1956), "Утро в Пирин" (1961). "По Искърското дефиле" (1955) и много др.