Владимир Кавалджиев

Владимир Кавалджиев (1908 – 1988) е български художник, живописец и график.

Картините му са наситени с интимност, багрена звучност и непосредственост на чувството. Графичните му произведения впечатляват с жив и изразителен рисунък. Работи предимно битови композиции, портрети и пейзажи. Кавалджиев е роден на 8 август 1908 във Велико Търново. Завършва през 1932 г. Художествена академия в София при проф. Цено Тодоров. В началото на творчеството му колоритът е сдържан, с времето Владимир Кавалджиев преминава към по-ярки, звучни вальори. Реди самостоятелни изложби в София, Берлин, Будапеща, участва в почти всички ОХИ. По – известни творби: „Вакарелки” (1937), „Детски портрет” (1943, НХГ), „Пейзаж” (1945, НХГ). Участва в множество изложби у нас и в чужди галерии. 

Художникът умира през 1988 г.