share

Дискусия на тема: Никола Попов и Виенската академия за изящни изкуства

Дискусията “300 + 130 - Виенската академия за изящни изкуства и Никола Попов”, се проведе в салона на Галерия Контраст с участието на д-р Людмил Веселинов, куратора на изложбата и изследовател на творчеството на Никола Попов - Елисавета Станчева и домакина - галериста Лаврен Петров. Тя премина с голям интерес и провокира множество въпроси в посетителите, които преминаха в оживена дискусия между участниците. Най-вълнуващият момент от дебата бяха някои открития, до които достигнахме.

Дискусията се осъществи с подкрепата на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.