share

Petar MorozovСините камъни край Сливен

  • Date: 30-те г. на ХХ в.
  • Material: оригинал, акватинта, хартия
  • Size: 33 х 40
  • Signature: подпис долу дясно; наименование долу ляво
  • Type: Graphics
  • Genre: Landscape
  • Id number: 1168
Not in stock