share

Сергей ПетровСкали край брега

  • Date: ок 1990
  • Material: маслени бои, хартия
  • Size: 35,5 х 50
  • Signature: подпис и посвещение на паспартуто, долу дясно
  • Type: Painting
  • Genre: Landscape
  • Id number: 1276
Not in stock