share

Идилии

Животът и творчеството на Христо Берберов (1875 – 1948) в по-голямата си част остават малко известни за широката публика. В специализираната литература той често е споменаван в сянката на други имена в българската живопис от края на ХІХ и началото на ХХ век, затова стремежът на проекта е, представяйки ги в пълнота, да открои неговия принос в развитието на нашето изкуство, да заеме своето достойно място. 

Идеята и заглавието на настоящата изложба идват от едни от най-известните творби – идилиите – на писателя Петко Тодоров, съгражданин и приятел на Берберов от детските му години, чиито възгледи и търсения са тясно преплетени с българския символизъм и идеите на кръга „Мисъл”.

Във виртуалната ни изложба са включени 10 живописни произведения от най-активния творчески период на художника, обвързани с поетични цитати от споменатите литературни текстове. 

Присъщо за платната на Берберов е присъствието на характерни за българската история, бит и култура образи и ценности; персонификации, събирателни за духа на българското Възраждане и следосвобожденска епоха. Това се вижда доста ясно в редица произведения, дори и в пейзажите.

Въпреки че творчеството му изглежда неизменно свързано с класическото и реалистично пресъздаване на теми, сюжети и образи, то не е плод само на съзерцание. Естетически и хармонично издържано, зад него можем да открием и други пластове и смисли. 

Много от произведенията на автора остават без заглавия и датировки и това затруднява работата на изследователите в анализа на това доколко през творчеството му минава скритата нишка на символизма, характерен за периода от края на ХІХ и началото на ХХ век, и в каква степен можем да търсим неговото влияние в работите му в пластическо и съдържателно отношение. 

Изложбата не само представя своя интерпретация и популяризира непознати за широката публика творби, но се опитва да отговори на тези въпроси. 


Виртуалната изложбата “Идилии” е част от проекта “Картини от една изложба. Христо Берберов (1875 – 1948)”, иницииран от галерия „Лоранъ”, съвместно с център „Българо-европейски културни диалози“ на Нов български университет и фондация „Цанко Лавренов“ и реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Той се осъществява във връзка със 145-ата годишнина от рождението на българския художник Христо Берберов и представлява нов етап в процеса на надграждане и обогатяване на знанията за художника и неговото творчество чрез използването на съвременни дигитални технологии, социални мрежи и интернет платформи с цел приобщаване на нови публики.