share

Димитър Казаков - НеронМаски

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, дъска
  • Размер: 29 х 21 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0132
Не е в наличност