share

Славка ДеневаНа двора

  • Датировка: 1976
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 101 х 71
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0412
Не е в наличност