share

Николай Ников-НичетоАбстрактна композиция

  • Датировка: 1981
  • Техника и материал: акварел хартия
  • Размер: 50 х 65 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0642
по запитване