share

Илия БешковБай Ганьо

  • Датировка: 1937
  • Техника и материал: туш, лави, акварел, хартия
  • Размер: 25 х 19
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0713
Не е в наличност