share

Димитър Казаков - НеронРисунка

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, перо и четка, картон
  • Размер: 41,7 х 60
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0778
по запитване