share

Димитър Казаков - НеронРисунка

  • Датировка: 1963
  • Техника и материал: смесена техника, хромирана хартия
  • Размер: 40,6 х 57,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0789
по запитване