share

Иван ТабаковПариж по Сена

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 70,5 х 84,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0939
Не е в наличност