share

Господин ЖелязковКалугери в гората

  • Датировка: 1908
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 116 х 86,5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0964
Не е в наличност