share

Илия ПетровКошмар

  • Датировка: 30-те, 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, лави, картон
  • Размер: 24,5 х 34,9
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1024
Не е в наличност