share

Иван ТабаковМомиче

  • Датировка: 1954
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 39,8 х 30
  • Подпис: подпис и дата длу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1143
Не е в наличност