share

Михаил МалецкиМанастир Седемте престола

  • Датировка: 1946
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 33,5 х 22,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1160
Не е в наличност