share

Константин КаменовОпровержение

  • Датировка: 1934
  • Техника и материал: туш, хартия, вторично добавени текстове
  • Размер: 29 х 22,5
  • Подпис: горе дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1331
Не е в наличност