share

Димитър Казаков - НеронПортрет

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия
  • Размер: 24 х 20 (32 х 28,3)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1367
Цена: 990 лв. лв.