share

Иван ТабаковРазходка край брега

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 65,5 х 82,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1442
Не е в наличност