share

Дечко СтаматовПочивка

  • Датировка: 10-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 70 х 130
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1591
по запитване