share

Цвятко ДимчевскиПерачки в реката

  • Датировка: 50-те, 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 50 х 60
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1643
Не е в наличност