share

Лиляна РусеваГоло тяло

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 49,5 х 29,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1802
Не е в наличност