share

Георги Ковачев - Гришата Парижка вечер, Париж

  • Датировка: 1966
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 40,5 х 65 (50 х 75)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1837
Цена: 2100 лв.