share

Георги Ковачев - Гришата Цикъл „Народни приказки и песни“ I

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 31,3 х 28 (48 х 41)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1851
по запитване