share

Неразпознат авторКомпозиция

  • Датировка: 17.07.1921
  • Техника и материал: молив, пастел, хартия
  • Размер: 20 х 12,5
  • Подпис: подпис долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2226
Не е в наличност