share

Маргарита МилиджийскаАкт

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 69,5 х 50
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 2234
Цена: 1400 лв.