share

Константин ТринговКрай брега

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 78,2 х 96
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2267
Не е в наличност