share

Асен ПоповРазговор

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: въглен, креда, хартия
  • Размер: 19,7 х 13,3
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2366
по запитване