share

Коста ПетровЖена

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 20 х 16
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2417
по запитване