Димитър Грозданов

Димитър Грозданов е роден през 1951 г. Завършва „История и теория на изкуството“ в НХА през 1978 г. Стипендиант е  в Швейцария, Франция и Холандия. Успява еднакво добре да се реализира и като художник. Неговото име се свързва с радикалните промени, които настъпват в българското изкуство в началото на 90-те години, като бива инициатор на множество пърформънси, хепънинги, както и куратор на изложби. Реализира около 40 самостоятелни експозиции в България, Франция, Швейцария, Германия, Холандия, Турция, Тунис и др. Организира Международното триенале на живописта, основател е на фестивала „Процес - Пространство”. Куратор е на различни изложби като „Тухлата”, „Ухото на Ван Гог”,„Лабиринт”, „Голямата графика” и „Безопасна игла”. Преподава в специализирани художествени учебни заведения. От 1992 г. е главен редактор на списанията „Изкуство” и „Изкуство - Art in Bulgaria”. Димитър Грозданов е заместник-председател на УС на СБХ по творческата дейност. Димитър Грозданов умира на 25.01.2020 г. в София.