Георги Железаров

КРАТКА БИОГРАФИЯ


25.01.1897 – Роден в с. Марчево, Неврокопско
1903–1910 – Получава основно образование в с. Марчево и гр. Неврокоп
1910–1912 – Завършва Мъжкото педагогическо училище в гр. Сер (дн. Серес)
1913–1914 – Основен учител в с. Либяхово, Неврокопска околия
1914–1916 – Следва като извънреден ученик в Художествено-индустриалното училище в София – Графика и Декоративно изкуство при чешкия художник Йозеф Питер
1916–1918 – Военна служба в Горна Джумая, Кюстендил и Школа за подофицери в Одрин. От август 1916 до края на Първата световна война се сражава на Струмишкия фронт в района на Еникьой Демир Хисар и Караджикьой
1918–1918 – Довършва Художествено-индустриалното училище (дн. Художествена академия)
1919–1921 – Гравьор в Географския институт, София
1920           – Съосновател на Дружество „Независими художници”
1921–1924 – Живописец и график на свободна практика в София
1924           – Първа самостоятелна изложба в Неврокоп (дн. Гоце Делчев)
1924           – Пребиваване в Цариград. Опит за заминаване в Египет
1924–1926 – Рисувач в Държавна печатница
септ.  1926 – Пребиваване в Алжир като десенатор-литограф
1926–1928 – Десенатор-литограф в Типолитографското ателие в гр. Алжир, клон на парижкото дружество „Société Anonyme” в Алжир
юли 1928  – Пребиваване в Италия, Флоренция
1926–1928 – Посещава Алжир, Мароко, Тунис, Цариград, Флоренция
1930–1957 – Майстор-хромолитограф, художник, технически ръководител в Държавна печатница (до пенсионирането си)
1932–1950 – Член на Дружеството на художниците в България, в което влиза като пълноправен член на Дружеството на независимите художници
17.07.1932 – Сключва брак със Серафима Янкова Сакъзова. Кумува им художникът Борис Денев
30–40те год.– Взима активно участие в изложбите на Дружеството на независимите художници и общите изложби на Дружеството на художниците в България. Излизат календари и учебни пособия, рисувани и хромолитографирани от Георги Железаров
16.04.1933 – Ражда се синът му Ангел
1937           – Участва с 11 творби – живопис и гравюра в VІІ изложба на Дружеството на независимите художници
1939           – Участва с 5 творби – живопис и графика в VІІІ изложба на Дружеството на независимите художници
19.10.1941 – Втора самостоятелна изложба в Държавната художествена галерия на пл. „Св. Александър Невски” в София. Излага живопис от Алжир и битови сцени и пейзажи от България. Огромен успех и много отзиви в пресата. Княгиня Евдокия откупува картината му „Край Пирина”. Изложбата открива писателят Емануил Попдимитров.
1957           – Пенсионира се в Държавната печатница
1957–1982 – Твори за себе си
21.02.1982 – Умира в София на 85-годишна възраст