share

Борис ДеневТърново

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 26,5 х 36 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0303
Не е в наличност