share

Теню ПиндаревШипковата къща, Казанлък

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 29,4 х 23,8
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1955
по запитване