share

Атанас ШаренковНестинарки

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 100,3 х 83,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0519
по запитване