share

Марио ЖековСозопол

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 61,5 х 69,7 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0683
Цена: 9900 лв.8900 лв.