share

Христо БерберовСеднала женска фигура

  • Датировка: ок. 1910
  • Техника и материал: молив, тонирана хартия
  • Размер: 32,5 х 25
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2138
по запитване