share

Преслав КършовскиРози

  • Датировка: 1955
  • Техника и материал: автолитография, хартия, 4/4
  • Размер: 35 х 25
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 0804
Не е в наличност