share

Теню ПиндаревМома и кукер II

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 59 х 38 (70 х 50)
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1416
по запитване