share

Марко БехарСкици Марко Бехар

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 27,8 х 20,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0818
по запитване