Марко Бехар

Марко Исаков Бехар е роден на 12 март 1914, с. Скалица, Ямболски окръг. Премества се да живее в София и сменя различни професии, за да се препитава. Сам се учи да рисува сам открива формите и линиите. Най-силно влияние върху изкуството му оказва немския експрезионизъм. През 1936 г. става член на Дружеството на новите художници, а през 1940 прави първата си самостоятелна изложба в София. Едва 15 години по-късно решава да изучи академично това, което вече владее. Завършва графика през 1957 (на 43) в института "Репин", Ленинград.
Академичното образование обаче го наказва: той загубва част от характерната си непринуденост в рисунката. Марко Бехар е отчаян, но продължава да опитва. След няколко години неуморни опити успява да възвърне характерната си лекота.
Организирал е множество самостоятелни изложби в страната и в чужбина. Участвал в много общи изложби.
Марко Бехар умира в София през 1973 г. Първата му посмъртна ретроспективна изложба е през 1974 г. Негови творби се намират във всички големи музеи и галерии в страната, както и в Дрезден, Букурещ и др. Награден е с ордените "Кирил и Методий” - 1 степен (1963), ,9 Септември1944" (1946 и 1949), „За народна свобода” І степен.