share

Димитър Казаков - НеронВселена

  • Датировка: 1979
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 45 х 32 (63 х 45)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0881
Не е в наличност