share

Теню ПиндаревСБЖ, Варна

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 47,3 х 66,3
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1961
по запитване